MILJÖPOLICY
  • Minimera användning av för naturen främmande ämnen.
  • Följa miljöutvecklingen och sätta den i fokus.
  • Göra all personal delaktig i miljöarbetet.


MILJÖPLAN FÖR AKROBAT

  • Vi skall eftersträva effektiva produkter i vårt arbete eftersom det innebär mindre utsläpp.
  • Ställa krav på leverantörer att inneha produkter gjorda på förnyelsebara råvaror.
  • Kontinuerligt påverka våra kunder att exempelvis återvinna pappersemballage och kompostera.
  • Väl planerad arbetssituation för att minska utsläpp vid transporter.
  • Utbildning av samtlig personal så att alla förstår och kan följa företagets miljöpolicy.
  • Använda så milda produkter som möjligt även om arbetet tar lite längre tid.